Aflossingsvrije hypotheek

De echte aflossingsvrije hypotheek is erg simpel: er wordt gedurende de looptijd alleen rente betaald over de openstaande hypotheekschuld. Bij verkoop van het huis wordt ineens de gehele hypotheekschuld afbetaald.

Gedurende de looptijd van de hypotheek blijft de schuld maximaal, de te betalen rente dus ook. Dit zijn echter wel de enige uitgaven die er zijn, dus de maandelijkse lasten zijn laag. Via de belasting wordt er maximaal rente teruggekregen over de gehele looptijd, er wordt echter ook het meeste betaald.