Bankspaarhypotheek

Bij de bankspaarhypotheek wordt gespaard via een geblokkeerde bankrekening die alleen bedoeld is om de hypotheekschuld af te lossen.

Maandelijks wordt een bedrag aan rente en spaargeld betaald, er vindt geen aflossing plaats gedurende de looptijd. Over het gespaarde banktegoed wordt tevens rente betaald, dit percentage is gelijk aan de te betalen hypotheekrente.

Ondanks het vergaarde kapitaal, hoeft hierover geen 1,2% vermogensbelasting betaald te worden.