Lineaire hypotheek

De lineaire hypotheek is de meest eenvoudige en doorzichtige hypotheekvorm. Elke maand wordt een klein bedrag afgelost waardoor de restschuld kleiner wordt. En omdat de restschuld kleiner wordt, wordt er in de loop van de tijd steeds minder rente betaald. De financiële lasten zijn in het begin hoog, maximale schuld en maximale rente, maar deze lasten worden in de loop van de tijd steeds minder totdat het gehele hypotheekbedrag is afgelost.

Bij een stijgend salaris en een kleiner wordende restschuld zal er steeds meer geld overblijven om leuke dingen van te doen.

Versneld aflossen is zeer aantrekkelijk, er hoeft dan uiteindelijk veel minder rente betaald te worden over het resterende bedrag.