Annuïteiten hypotheek

Bij de annuïteiten hypotheek is de bruto maandelijkse last constant over de gehele periode.

In de beginperiode bestaat het bedrag dat wordt betaald voornamelijk uit rente. Dat houdt dus ook in dat in de beginperiode het fiscale voordeel het grootste is. De belastingdienst betaalt immers een deel van de betaalde rente terug.

Naarmate de looptijd vordert wordt de aflossingsdeel steeds groter en het rentedeel steeds kleiner. Het fiscale voordeel wordt dus ook steeds kleiner. De netto maandlasten worden daarmee hoger. Maar omdat ook de inkomsten stijgen na verloop van tijd is dat meestal geen probleem. Aan het eind van de looptijd is de hypotheek in zijn geheel afgelost.