Bureau Krediet Registratie (BKR)

Bij Bureau Krediet Registratie (BKR) worden alle consumptieve kredieten, hypotheekachterstanden en telefoonabonnementen in Nederland geregistreerd. Dit alles wordt voor een periode van 5 jaar vastgelegd. Bij het aanvragen van een lening worden uw gegevens getoetst. Het BKR heeft alleen een informatieve rol en beslist niet over het wel of niet verstrekken van een lening. En als u denkt niet in het systeem voor te komen, ook rood staan bij de bank wordt gemeld bij het BKR, dit is immers ook een vorm van krediet.

Dat uw gegevens bij het BKR in het systeem zijn vermeld is op zich geen probleem. Dat wordt het pas als u coderingen krijgt, een zogenaamde negatieve notering. Dit kunt u krijgen als u niet op tijd uw verplichtingen heeft voldaan, zoals het op tijd betalen van de maandelijkse termijnen van hypotheek of lening.

Geldverstrekkers zoals banken, maar ook sommige bedrijven, toetsen o.a. uw betalingsgedrag bij het BKR. Als u bij het BKR bekend bent als een goede betaler heeft u dus een streepje voor op iemand die helemaal onbekend is bij het BKR.
In het BKR worden alleen uw persoonsgegevens (en eventueel die van uw partner) en kredietgegevens geregistreerd. Opvragen van uw eigen BKR gegevens is mogelijk bij vrijwel alle banken, echter wel tegen een kleine vergoeding.

Kredietgegevens
In CKI (Centraal Krediet Informatiesysteem) staat precies welk krediet of gsm-abonnement iemand op zijn naam heeft of had staan in Nederland. Het gaat alleen om kredieten. Een hypothecair krediet is in principe niet bij het BKR bekend. Deze wordt pas bij het BKR aangemeld als u langer dan 120 dagen een termijnbedrag niet heeft betaald. Andere betalingsverplichtingen zijn niet bij het BKR bekend. Het BKR verwerkt alleen die gegevens die nodig zijn om een beeld te geven van uw leen- en aflosgedrag. Zo is bijvoorbeeld zichtbaar hoe hoog het geleende bedrag is, maar niet waarvoor u het gebruikt.

In CKI komen de volgende kredietgegevens voor:
* het geleende bedrag of het bedrag dat u maximaal mag besteden;
* het moment waarop het krediet is ingegaan;
* de maand waarin volgens afspraak met de deelnemer het krediet volledig moet zijn afgelost;
* de maand waarin het krediet daadwerkelijk is beëindigd;
* de kredietsoort;
* eventuele bijzonderheden gedurende de looptijd van het krediet.

Voorwaarden gegevensverwerking
Het BKR informeert over vrijwel alle kredieten of gsm-abonnementen die aan consumenten in Nederland zijn verstrekt. Deze worden bij het BKR gemeld volgens de BKR regels:
* het krediet heeft een looptijd van tenminste drie maanden;
* het geleende bedrag is minimaal € 500 en maximaal € 125.000;
* het krediet is verstrekt aan een natuurlijk persoon.

Met een natuurlijke persoon wordt een consument bedoeld, maar ook bedrijven waarbij de directeur/eigenaar hoofdelijk aansprakelijk kan worden gesteld. Bijvoorbeeld bij een éénmanszaak waarbij de eigenaar direct verantwoordelijk is.

BKR Codes
De BKR hanteert een aantal verschillende codes om aan te geven wat de status van een geregistreerde is. De deelnemers moeten dit verplicht melden aan het BKR (een geldverstrekker moet dus verplicht een achterstand in betalen melden aan het BKR) daarnaast moet ook de kredietnemer op de hoogte gesteld worden dat bij verder verzuim van betalen er een codering bij het BKR zal plaatsvinden.

Er zijn 2 coderingen, deze worden met de letters A of H aangeduid. De A staat voor achterstand de H voor herstel.
ls er een H wordt vermeldt betekend dit dat er een achterstand was en dat dat hersteld is. De H wordt verwijderd zodra er geen achterstand meer is of als bij het einde van de looptijd van het krediet de achterstand is weggewerkt. De A notering daarentegen blijft na afloop van het krediet nog 5 jaar zichtbaar en weegt dus veel zwaarder als er een nieuw krediet moet worden aangevraagd.