Gemeentelijke en provinciale belasting

Elke gemeente in Nederland heft belastingen, die door de inwoners van de betreffende gemeente betaald moeten worden. Er zijn belastingen die algemeen van aard zijn, maar ook belastingen die alleen van toepassing zijn op een bepaalde doelgroep. Van de laatste situatie is de hondenbelasting een goed voorbeeld. Alleen eigenaren van een hond zijn verplicht om de hondenbelasting te betalen. De waterschapsbelasting is een voorbeeld van een belasting die door elk huishouden betaald moet worden en de hoogte is daarbij afhankelijk van de grootte van het huishouden.