Hypotheek en belasting

Nadat alles voor de koop van het huis geregeld is gaat de belastingdienst een rol spelen. Bij de opgave loonbelasting kunnen de gemaakte kosten voor aankoop van het huis op de aangifte vermeld worden en afgetrokken worden van het inkomen. Over dat deel betaalt u dan geen inkomstenbelasting.

Ook de jaren daarna betaalt de belastingdienst mee aan uw huis. Des hoger de hypotheekschuld en daarmee de te betalen rente, des te meer de belastingdienst mee betaalt.

Er zijn echter wel grenzen aan gesteld: de rente is maximaal 30 jaar aftrekbaar van de belasting. Het gaat hier om de Bijleenregeling. De fiscus gaat er van uit dat de winst van een verkocht huis wordt gebruikt om een nieuw huis te kopen. Slechts over het bedrag dat extra wordt geleend mag opnieuw rente worden afgetrokken.