Consumptieve leningen en kredieten

Consumptieve leningen zijn alle geldleningen en kredieten bij banken en verzekeraars die niet bedoeld zijn voor het eigen huis. Denk hierbij aan een nieuwe auto, een nieuw interieur, een wereldreis, etc.
Bij het afsluiten van een consumptieve lening wordt vooraf een aantal afspraken gemaakt over het maximale bedrag, de looptijd en de te betalen rente. Er zijn een aantal variaties mogelijk.
Zodra bij een bank of verzekeraar een lening wordt aangevraagd, wordt bij het Bureau Krediet Registratie, kortweg BKR, getoetst of de lening voor de bank verstandig is. Staan er bij uw naam betalingsachterstanden, hoge hypotheken of grote leningen, dan wordt een extra consumptieve lening lastig en/of onmogelijk.

Let: geld lenen kost geld
Het geld dat u leent moet terugbetaald worden: met rente! Dit betekent dat u dus altijd meer terugetaald dan dat u oorspronkelijk heeft geleend!