Loonbelasting

Alle werknemers in Nederland hebben te maken met het betalen van loonbelasting.
Loonbelasting is de werknemer over zijn loon verschuldigd en wordt door zijn werkgever op het loon ingehouden en namens de werknemer aan de fiscus betaald. De loonbelasting is deel van de loonheffing. De werkgever behoort van de inhoudingen bij de fiscus aangifte te doen en de verschuldigde belasting vervolgens aan de belastingdienst af te dragen.

Naast de loonbelasting wordt veelal ook het andere deel van de loonheffing door de werkgever op het loon ingehouden: de premies volksverzekeringen. De belastingdienst is ook voor deze heffing verantwoordelijk. Ook wordt gelijktijdig de zorgpremie ingehouden.

Op de salarisstrook staat dan ook een brutoloon vermeld, waar de belasting nog niet van is afgetrokken. Na alle inhoudingen op het brutosalaris blijft er een nettosalaris over. Het nettosalaris is het bedrag dat daadwerkelijk op de bankrekening van de werknemers wordt overgemaakt.

Zelfstandige ondernemers betalen ook loonbelasting, dit wordt rechtstreeks met de belastingdienst verrekend.