Omzetbelasting

De omzetbelasting staat ook wel bekend als BTW, dat staat voor Belasting over de Toegevoegde Waarde. Ondernemers die diensten leveren of goederen verkopen zijn in Nederland omzetbelasting verschuldigd. Dit betekent dat er omzetbelasting betaald moet worden over de gehele omzet van de onderneming. Aan de andere kant hebben ondernemers de mogelijkheid om de omzetbelasting die door leveranciers of andere ondernemers bij het bedrijf in rekening worden gebracht weer af te trekken van de te betalen omzetbelasting. Hierdoor wordt er uiteindelijk alleen omzetbelasting betaald over de waarde die door de ondernemer aan de goederen en diensten zijn toegevoegd. Vandaar ook de naam belasting over toegevoegde waarde. Dit betreft dus uitsluitend het verschil tussen de inkoopprijs van de ondernemer met eventuele onkosten en de verkoopprijs van de goederen of diensten. De regelgeving over de omzetbelasting is vastgelegd in de Wet op de Omzetbelasting en de Belastingdienst is het orgaan dat hier uitvoering aangeeft door het innen van de omzetbelasting.

Consumenten betalen bij aanschaf van producten in de winkel BTW. Dit kan varieren van 6% over voedingsmiddelen en sommige kleine beroepen tot 19% over diensten, auto's, benzine, materialen, etc. Als consument is deze omzetbelasting niet te verrekenen.