Rentelening

Een variant van het doorlopend krediet is de rentelening. Hierbij is het ook mogelijk steeds geld op te nemen, er wordt echter niet afgelost in een vooraf vastgestelde periode. Er wordt alleen rente berekend over het opgenomen bedrag.
Na de afgesproken aflossingsvrije periode wordt maandelijks een vastgesteld bedrag afgelost, inclusief rente.
De rentelening is geschikt voor mensen die zeker weten dat het besteedbare inkomen na een paar jaar hoger is dan op het moment van afsluiten van de lening. De grote aankoop kan direct plaatsvinden, afbetalen kan als het inkomen hoger is. Zo blijft het te besteden maandelijks inkomen ongeveer gelijk.