Spaarlening

Nog een variant op het doorlopend krediet: de spaarlening of spaarkrediet. Ook hier is het mogelijk geld op te nemen tot een vooraf afgesproken maximum. Er wordt echter tevens spaarverzekering afgesloten, waarbij de premie belegd wordt in participaties van beleggingsfondsen. Het eindbedrag moet dan voldoende zijn om het opgenomen bedrag terug te betalen. Inmiddels is echter wel bekend dat beleggingsfondsen geen zekerheid kunnen geven over eindbedragen van participaties.
Ook bij de spaarlening wordt, na de aflossingsvrije periode, maandelijks een vastgesteld bedrag afgelost, inclusief rente.