Vermogensbelasting

In Nederland werd tot en met het jaar 2000 een vermogensbelasting geheven van 0,7% van het vermogen op 1 januari van elk jaar na aftrek van de schulden en de vastgestelde vrijstelling.

Per 1 januari 2001 is de Wet op de Vermogensbelasting 1964 vervangen door de vermogensrendementsheffing in box 3 van de Wet inkomstenbelasting 2001. Daarbij wordt het gemiddelde vermogen op 1 januari en 31 december genomen. De belastingdienst veronderstelt dat een rendement van 4% hierover voor iedereen haalbaar is, en belast deze icyieve 4% vervolgens met 30% belasting. Uiteindelijk wordt dus 1,2% (30% van 4%) geheven over het gemiddeld vermogen dat u in dat jaar heeft gehad. Dit is dus meer dan de oude vermogensbelasting, maar daar staat tegenover dat de inkomsten uit vermogen niet langer belast worden. Voor bezitters van grote vermogens, die voorheen 60% inkomstenbelasting betaalden, is het tarief bij een effectief rendement van 4% dus gedaald van 3,1% naar 1,2%.

De meest vermogende zijn er dus het meest op vooruit gegaan, maar er zijn een paar trucjes die ook voor de gewone belastingbetaler aantrekkelijk zijn.
Een deel van het vermogen kan namelijk vastgezet worden in groenrentecertificaten, ofwel groensparen.
Groensparen is een speciale vorm van sparen. Het spaarbedrag wordt geïnvesteerd in duurzame projecten, die als zodanig zijn goed gekeurd door de Belastingdienst. Denkt u natuur en milieubesparende projecten, zoals investeringen in windmolens en biologische landbouw, en zo verder. Bij groen sparen krijgt u twee belastingvoordelen:
- De vermogensrendementsheffing van 1,2%, die geldt voor bedragen boven de € 20.661 per persoon vervalt.
- Een belastingkorting van 1,3% tot maximaal € 55.145 in 2010. Deze korting van 1,3% geldt voor het gemiddelde bedrag, dat u in het jaar heeft gespaard respectievelijk belegd. Let op: voor de beleggingen in zogenoemde groenfondsen, die op 31 december 2000 al bestonden, geldt in box 3 zelfs een ongelimiteerde vrijstelling.

Dat betekent dus een basis rendement van minimaal 2,5%. Daar komt de rente op een rekening van groensparen nog bij.