WOZ krediet

Ook een vorm van een doorlopend krediet, maar alleen als u over een eigen woning beschikt. Het is mogelijk doorlopend geld op te nemen tot een vooraf afgesproken limiet, waarbij alleen rente wordt betaald over het opgenomen geldbedrag.
In zekere zin is dit een alternatief voor een tweede hypotheek, maar dan zonder de nadelen en kosten zoals die er zijn voor een taxatierapport en de notariskosten.
Bij de WOZ krediet is geen looptijd vastgesteld, de rente is variabel.